Guitar-v

กีตาร์ความเป็นมาจากอดีตจนปัจจุบัน

กีตาร์ จัดว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีอายุยาวนานที่สุดอีกชนิดหนึ่ง หากแต่มีชื่อเรียกและรูปร่างแตกต่างกันไปตามแต่ช่วงยุคสมัย โดยได้รับความนิยมในช่วงตอนต้น ณ บริเวณแถบเปอร์เซียกับตะวันออกกลาง ต่อมาก็เริ่มมีการเผยแพร่ออกไปยังต่างประเทศและมีการพัฒนาปรับปรุงรูปร่างให้มีความแตกต่างกันไป ในแถบยุโรปกีตาร์ได้รับความนิยมกลุ่มชั้นสูงมาก อีกทั้งยังมีเชื้อพระวงศ์หลายพระองค์ซึ่งศึกษาการเล่นด้วยตัวเอง อย่าง Queen Elizabeth I ซึ่งพระนางทรงโปรด Lute มาก ส่วนเครื่องดนตรีชนิดนี้ เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของกีตาร์ในปัจจุบัน Fernando Sor เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีความสำคัญต่อวงการกีตาร์ เพราะเขาอุทิศตนให้แก่การพัฒนากีตาร์ด้วยเทคนิคต่างๆ และเขียนตำราไว้มากมาย เขาเป็นผู้ที่ทำให้การเรียนกีตาร์มีความสมบูรณ์มากขึ้น จึงทำให้เครื่องเล่นดนตรีชนิดนี้ได้รับการพัฒนาอย่างมาก

ส่วนบุคคลอีกท่านหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำนั่นคือ Francisco Tarrega เขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจน แต่เขากลับรวยฝีมือทางดนตรีอย่างเปี่ยมล้น มันจึงทำให้เขาได้รับประสบความสำเร็จจนได้ขึ้นแสดง ณ Alhambra Theater อีกทั้งเขายังได้รับการยกย่องว่า ได้ผสมผสานคุณสมบัติของเครื่องเล่นดนตรี 3 ชนิดมารวมไว้ด้วยกัน นั่นคือ ไวโอลิน, เปียโน และ กีตาร์ โดยนักกีตาร์รุ่นหลัง ต่างยกย่องว่าเขาเป็นอาจารย์ผู้สอนกีตาร์ยุคใหม่

Guitar--

ต่อมาในช่วงต้นปี ค.ศ. 1940 นักประดิษฐ์ชาว California เขาเป็นผู้ให้กำเนิดยี่ห้อกีตาร์ที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งยี่ห้อ นั่นก็คือ Leo Fender เขาได้ประดิษฐ์กีตาร์ในร้านซ่อมวิทยุของเขา จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1948 เขาจึงสามารถสร้างกีตาร์ที่มีชื่อว่า Telecaster ออกมาได้สำเร็จ

ในอดีตกีตาร์มีไว้บรรเลงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต่อมามีการนำมาผสมผสานกับเสียงร้อง จึงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ต่อมานักร้องนักกีตาร์ที่ได้มีการผสมผสานเสียงร้องเข้าไปด้วย ได้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นอิสระมากขึ้น มีการนำไปผสมกับรูปแบบของดนตรีพื้นบ้านมากขึ้น ทำให้แบ่งประเภทออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่…

  • งานประพันธ์เพื่อจรรโลงโลก หรือ เพลงคลาสสิก
  • งานพื้นบ้าน เป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นภายในครอบครัว เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แสดงให้เห็นถึงวิถีการดำเนินชีวิต ใช้เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงาน, บรรเทาความทุกข์, ความยากจน ตลอดจนบอกเล่าเรื่องราวจากเหตุการณ์จริง

งาน 2 ประเภทนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้เกิดรูปแบบดนตรีใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆ ผ่านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาอย่างยาวนาน มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ กีตาร์มีความสมบูรณ์ในตัวเองทั้งในเรื่องของรูปร่าง รูปทรง การให้เสียงประเภทต่างๆ ให้นักดนตรีเลือกใช้งานตามใจความถนัด