Guitars_

ส่วนประกอบโดยรวมของกีต้าร์

องค์ประกอบทุกชิ้นของกีตาร์ล้วนแต่มีความเกี่ยวพันธ์กันทั้งนั้น โดยทุกๆ ชิ้นมีความสำคัญมาก-น้อย แตกต่างกันไป บางชิ้นมีอิทธิผลต่อเสียงโดยตรง แต่สำหรับบางชิ้นอาจไม่มีผลใดๆ ต่อเสียงเลย แต่มีความสำคัญทางด้านอื่น

หัวกีตาร์

เป็นชิ้นส่วนที่ช่วยในเรื่องของความแข็งแรง มีหน้าที่รับแรงดึงของสาย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่…

  • Solid head หรือ กีตาร์หัวตัน
  • Slotted head หรือ มีการเจาะตรงกลางให้เกิดร่อง นิยมเจาะร่องกับประเภท Classic

โดยทั้ง 2 แบบมีความแตกต่างกันแค่รูปลักษณ์เท่านั้นแต่ความแข็งแรงไม่ต่างกันเลย

ลูกบิด

เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่มีความสำคัญมาก เพราะถ้าคุณไปเจอลูกบิดคุณภาพไม่ดี มันอาจส่งผลทำให้สายกีตาร์เกิดเพี้ยนอยู่เป็นประจำ ต้องมานั่งปรับกันให้วุ่นวาย เพราะมันคลายตัวได้ง่าย สำหรับลูกบิดที่ดี จะต้องนุ่มนวล และ คุณภาพของการล็อคสายก็ต้องดี โดยความสามารถเหล่านี้เกิดจากความละเอียดของเฟืองที่ละเอียดสูง ส่วนราคาของลูกบิดก็มีตั้งแต่ หลักร้อยไปจนถึงหลายพันบาท

คอกีตาร์

นิยมใช้ไม้เนื้อแข็งที่มีความแข็งแรงทนทานมาทำ เช่น ไม้ Mahogany, Sapele, Maple เป็นต้น นอกจากนี้คอกีตาร์ ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ไม้ชิ้นเดียว กับ ไม้หลายชิ้น สำหรับกีตาร์บางยี่ห้อ ทำคอ 3 ชิ้น หรืออาจมากถึง 5 ชิ้น เลยก็เป็นได้ ยกตัวอย่างคอกีต้าร์ไม้หลายชิ้น เช่น บริเวณคอหลักใช้ไม้ Mahogany แล้วตามด้วยไม้ Maple, Rosewood หรือ Ebony เป็นต้น สำหรับวิธีนี้นิยมใช้มากในกีตาร์ราคาแพง เพราะมีความซับซ้อนในสร้าง อักทั้งยังเสียเวลากับการนำมาแต่ล่ะชิ้นมาผสมผสานเข้าด้วยกัน

Fingerboard

ส่วนนี้ใช้รับแรงกดของสายมักใช้ไม้เนื้อแข็ง เช่น Rosewood, Ebony เป็นต้น

Fret

เป็นเส้นเหล็กบางกลม คล้ายเส้นลวด มีความแข็งแรง ถูกวางแนบด้วยระยะที่ห่างกันเป๊ะ ไปกับ Fingerboard สำหรับกีตาร์รูปแบบมาตรฐานทั่วไปจะใช้ Fret ทั้งหมด 20 เส้น

Body Shapes

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ด้านหน้า, ด้านหลัง และด้านข้าง ความโค้งเว้านั้นบางครั้งถูกเรียกว่า ‘เอว’

ในปัจจุบันขนาดและ Body Shapes ของกีตาร์ สามารถแบ่งได้หลายแบบ แต่ล่ะแบบก็นำมาเล่นกับเพลงที่มีสไตล์แตกต่างกันไป ชื่อก็เรียกต่างออกไปด้วยเช่นเดียวกัน เช่น ทรง Grand Concert(GC), Dreadnought(D), Orchestra Model(OM), Crand Auditorium (GA) เป็นต้น

สำหรับทรง D เหมาะกับการเล่นแบบตีคอร์ด ทรง OM เหมาะกับการเล่นแบบ Finger-Picking เป็นต้น

โพรงเสียง

มีลักษณะเป็นช่องกลมขนาดกลาง หรือบางครั้งก็ไม่กลม ถูกเจาะบริเวณด้านหน้าของ Body คอยรับเสียงจากการสั่นของสายกีตาร์ทำให้เกิดเสียงก้อง บางครั้งมีลวดลายประดับอยู่รอบโพรงเพื่อเพิ่มความสวยงามและน่าสนใจ